REGULAMIN

Regulamin Siłowni

 1. Klient/ka przed wykupieniem karnetu lub wejścia jednorazowego zobowiązany/a jest zapoznać się z treścią poniższego regulaminu.
  Zakupienie karnetu lub wejścia jednorazowego na siłownię, stanowi akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Z siłowni w pełnym wymiarze godzin otwarcia mogą korzystać osoby, które posiadają aktywny karnet na siłownię
  lub wykupiły wejście jednorazowe.
 3. Po przyjściu do siłowni, należy okazać karnet i pobrać klucz do szatni damskiej lub męskiej.
 4. Każda osoba korzystająca z siłowni na czas zajęć, jest uprawniona do korzystania z szafek umieszczonych w szatni.
 5. Nasz personel regularnie sprawdza zawartość szafek po wyjściu ostatniego klienta z klubu, toteż pozostawiane w szafkach rzeczy,
  będą przenoszone do właściciela Siłowni.
 6. Właściciel Siłowni nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni.
 7. Ze względów higienicznych (brzydki zapach) nie dopuszczalne jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz
  butów na czas dłuższy niż ćwiczenia. Zalegające w szatni rzeczy będą wyrzucane.
 8. Karnety wystawiane są imiennie, tylko na jedną osobę. Nie ma możliwości ich odstępowania karnetu innym osobom.
 9. Karnet wystawiony na dany miesiąc, lub w odpowiednich ramach czasowych (od-do) musi być wykorzystany w danym miesiącu,
  lub określonych ramach czasowych.
 10. Niewykorzystany karnet przepada, i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
 11. Osoba chcąca korzystać z siłowni, powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
 12. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających.
 13. Ćwiczący, powinien poinformować właściciela przed wykupieniem karnetu o wszelkich chorobach i dolegliwościach.
 14. W przypadku przebywania na siłowni w pojedynkę, zabrania się wykonywania ćwiczeń z wolnymi ciężarami.
 15. Właściciel Siłowni, nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do regulaminu i zalecanych instrukcji.
 16. W siłowni bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – z czystą podeszwą.
 17. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy, sprząta po sobie
  i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
 18. W Siłowni nie rzuca się sztangami, hantlami i talerzami.
 19. Nie wolno, kłaść hantli i sztang na tapicerce. Miejsce ich jest na podłodze na matach lub specjalnych uchwytach.
 20. Korzystający z siłowni, powinni opuścić salę do ćwiczeń na 15 min. przed zamknięciem Siłowni.
 21. Nie wolno wnosić do siłowni, szklanych i otwartych naczyń.
 22. Właściciel Siłowni, nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.
 23. W Siłowni jest możliwość skorzystania z wiedzy fachowej instruktorów w godzinach od 7.00 do 22.00.
  Godziny te mogą ulec zmianie w zależności od zainteresowania.
 24. Właściciel zastrzega sobie prawo okresowego zamknięcia siłowni. Informacje o zamknięciu, wywieszane będą na tablicy
  informacyjnej, minimum 3 dni przed zdarzeniem.
 25. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet na siłownię może zostać unieważniony,
  bez zwrotu pieniędzy.
 26. Przed sprzedaniem abonamentu sprawdzane będą odpowiednie dokumenty uprawniające do korzystania z ulg opisanych
  w cenniku (legitymacja studencka).
 27. Właściciel, zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania klientów.