Categories: PILATES

PILATES FOR HEROS

PILATES – Na tych zajęciach czeka cię świadoma praca z ciałem, gdzie pod kierunkiem wykwalifikowanego trenera samodzielnie wzmacniasz mięśnie, ujędrniasz ciało i pracujesz nad prawidłową postawą. By tego dokonać koncentrujesz się na każdej części ćwiczenia, uważnie stosując się do wszelkich instrukcji prowadzącego zajęcia, dotyczących ułożenia ciała, oddychania, rozluźnienia i napięcia mięśni.