KARNETY FITNESS

OPEN FITNESS
130 zł / miesiąc
  • Fitness
  • Strefa Cardio
  • Sauna
Fitness 12
119 zł / 12 wejść
  • 12 wejść Fitness
Fitness 8
99 zł / 8 wejść
  • 8 wejść Fitness
Fitness 4
59 zł / 4 wejścia
  • 4 wejścia Fitness
Wejście jednorazowe
19 zł / wejście

popup